Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

image006.png

sam_1251.jpg

 

sam_1265.jpg

 

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

- učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

- rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

- stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

- fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

 

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

 

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail (ms.vecernicek@seznam.cz, pí. ředitelka Bc. Růžena Bečková). V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

 

 

 

 

Státní fond životního prostředí ČR

vyhlásil dotační program 

na vybudování zahrady v přírodním stylu,

do kterého se naše Mš přihlásila.

Dotační program byl schválen, 

zahrada je hotová.

 

----------------------------------------------------

 

Dalším projektem, do kterého byla naše školka

zapojena je VÝZVA 20.

 

------------------------------------------------------

 

MAP III. ve spolupráci v MČ Praha 13

 

 

sam_8166.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

Naše mateřská škola se zapojila do projektu

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

V projektu se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. 

 

 

img_20200717_151009.jpg