Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekty

 
 
POZVÁNKA
 
Vedení mateřské školy Večerníček si Vás dovoluje pozvat
na otevřenou dílničku zaměřenou na téma
 
Velikonoce
 
realizovanou v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587
 
ve čtvrtek 11. dubna od 16 hodin
ve třídě Myšek a Krtků 
 
Cílem setkání je tvořivost, kreativita a polytechnika. Zároveň proběhne široká diskuze na dané téma, 
zmapování povědomí účastníků o řešené problematice a analýza sítě podpůrných služeb v dané lokalitě.
 
Občerstvení je zajištěno.
 
Těšíme se na setkání.

 

 

 

 

 

image006.png

sam_1251.jpg

 

sam_1265.jpg

 

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

- učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

- rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

- stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

- fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

 

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

 

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail (ms.vecernicek@seznam.cz, pí. ředitelka Bc. Růžena Bečková). V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

 

 

 

 

Státní fond životního prostředí ČR

vyhlásil dotační program 

na vybudování zahrady v přírodním stylu,

do kterého se naše Mš přihlásila.

Eventuální schválení bude na podzim 2018.

 

----------------------------------------------------

 

Dalším projektem, do kterého je naše školka

zapojena je VÝZVA 20.

 

------------------------------------------------------

 

Jak již víte z třídní schůzky ( 29.2.2016 )

naskytla se nám možnost zúčastnit se

grantové výzvy na revitalizaci zahrady.

 

 

Na přiložený plánek SAM_2832.JPG

můžete zakreslovat své nápady, připomínky

a náměty.

 

 

Podívejte se, jak si Vaše děti

představují zahradu svých snů:

 

http://msvecernicek.rajce.idnes.cz/Deti_navrhuji_zahradu_svych_snu

 

 

Náš projekt byl hodnocen kladně,

prošel 2 výběrovými koly.

V posledním kole byl ale zamítnut,

protože se nám nepodařilo sehnat

sponzory, kteří by se finančně

spolupodíleli na tomto projektu.